uMpumi ufuna ukuthenga imoto kodwa udinga usizo lwakho ukuthi akhethe kahle. Uma edinga ukwenza isinqumo, ungamsiza ukukhetha isinyathelo esilandelayo ngoku khetha elinye lama-buttons ku-interactive video ukubona ukuthi kwenzekani… Ngakho ke, buka le-video, ujabule futhi ubone ukuthi ungakwazi ukusiza uMpumi athole imoto yakhe!

The information in this video does not constitute financial advice and is not to be acted on as such.