Umlingisi wethu uMpumi usanda kuthola umsebenzi omusha, manje ufuna ukuthenga imoto entsha. Mvumele akuthathe kuhambo olumnandi noluthokozisayo njengoba efunda nge-vehicle finance.

Buka le-video, umsize enze izinqumo ngokuthenga imoto bese ubona ukuthi kwenzekani!

Isinyathelo sakhe sokuqala ukuthola ukuthi angakwazi ukukhokha malini njalo ngenyanga kumholo wakhe ka-R17,200. Cindezela u-play ukuze uqale…

(Uma i-video ingadlali ngokushesha, sicela ulinde isikhashana.)

The information in this video does not constitute financial advice and is not to be acted on as such.