Leli ithuba lakho lokulawula imiphumela yenkinga yokuthenga imoto ka Mpumi. Thinta ukuzwa umsindo, bese uchofoza i-button olikhethayo kulawo avelayo ukuze ukwazi ukwenza isinqumo sokuthi ufuna uhambo lukaMpumi lokuthenga imoto luhambe kanjani.

Bona ukuthi ungafunda nge-Vehicle Finance ngokushesha kunoMpumi!

(Uma i-video ingadlali ngokushesha, sicela ulinde isikhashana.)

The information in this video does not constitute financial advice and is not to be acted on as such.

Did you #LearnSomethingNew?